P Ř Á N Í     V E L I K O N O C E     2019

Prvního dne v týdnu časně ráno přišly ženy ke hrobu a nesly vonné oleje, které připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly..A jak nad  tím byly v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži v oslnilém bílém rouchu. Muži jim řekli: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen.“ (Lk 24,1-4,5b-6a)

  A takto se to opravdu stalo: Přišly Ježíše pomazat, vracejí se pomazané, provoněné, se srdcem překypujícím radostnou zprávou o vzkříšení, k němuž právě došlo a z něhož se šíří líbezná vůně. Na pokyn anděla jdou ženy hlásat evangelium. Stanou se apoštolkami apoštolů, spěchají, aby jim zvěstovaly hned za svítání Boží milosrdenství.(sv.Bernard)

Ať nám oslava těchto svátečních dnů napomůže stávat se zvěstovateli tohoto vnitřního vzkříšení, jehož projevem je  radostnější tvář, čistá řeč, skromnější způsob života a život provoněný konáním všech možných dobrých skutků.

Přeje a  v modlitbách vyprošuje   Pater Slávek Holý

 

Mše sv. v Záhoří

Ne 09.30

Po 18.00

Út 18.00

St 18.00

Čt ---

Pá 18.00

So ---

TOPlist

Kontakt

Farní úřad v Záhoří
Horní Záhoří 1
398 18 Záhoří

731 604 413

 

 

 

 

FARNOST SV. ARCHANDĚLA MICHAELA

ANNO SALUTIS HUMANAE MMXVIII