Vánoční bohoslužby 2018–2019

„ Bůh s námi je spřízněn,

lidský úděl sdílí,

jej chválami vroucími vítejme.

Lásku za lásku

Pánu odpovíme,

Ježíši zrozenému zpívejme.“ 

( koleda Adeste fideles)

 

Narození malého Ježíše doslova rozetnulo dějiny – na ty před Kristem a po něm. Svatý Lukáš na začátku svého evangelia podává zprávu o vstupu Božího Syna do dějin: „ I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.“ (Lk 2,7) Právě tento střet Božího a lidského, vznešeného a nízkého, Světla a temnoty vystihují v poetičnosti a jisté syrovosti koledy. Naši předkové tuto betlémskou radost rozmýšleli – promýšleli a prociťovali – a věřili, že tento malý chlapec je Boží Syn a že „ nám, nám narodil se...!

Ať i nám v tomto čase radosti a veselosti pookřívají naše rodiny a ať lépe rozumíme, že krásným činí dar láska, s kterou je věnován. Vše dobré přeje a do nového roku vyprošuje Pater Slávek Holý

Mše sv. v Záhoří

Ne 09.30

Po 18.00

Út 18.00

St 18.00

Čt ---

Pá 18.00

So ---

TOPlist

Kontakt

Farní úřad v Záhoří
Horní Záhoří 1
398 18 Záhoří

731 604 413

 

 

 

 

FARNOST SV. ARCHANDĚLA MICHAELA

ANNO SALUTIS HUMANAE MMXVIII