OPRAVA VĚŽE KOSTELA

I. etapa

aneb obec Jamný se konečně dočkala.

V minulém roce proběhla oprava věže kostela sv. Michaela, archanděla v Záhoří. Došlo na dvě strany fasády věže a jednoho ciferníku. Po 108 letech byl směrem na Jamný instalován nový ( čtvrtý ) ciferník. Lidé, kteří se nacházejí na fotbalovém hřišti, z nových domků až k Jamnému mohou sledovat jak plyne čas - „chronós a kairós“. Všem dárcům, donátorům či mecenášům patří upřímné Pán Bůh odměň za vaši štědrost při veřejné sbírce

Rekapitulace: Výdaje - oprava fasády s ciferníkem 752.000,- , repase hodinového stroje + elektrický pohon 78.000,- , výroba nového ciferníku 51.000,-, celkem 881.000,- Kč. Příjmy - dotace MK ČR 691.000,- , veřejná sbírka 236.000,- , farnost Záhoří 54.000,- tj. celkem 881.000,- Kč.

V letošním roce nás čeká II. etapa – oprava zbývajících dvou stran fasády s ciferníky a III.etapa – osvětlení dominanty obce. Veřejná sbírka dále pokračuje …

 

S přáním všeho dobrého a s úctou

Pater Slávek Holý, administátor farnosti