VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Farnost Záhoří 3 skupinky koledníků 27.220,-
Farnost Chřešťovice – Kluky 2 skupinky koledníků 11.509,-
Farnost Oslov – Zvíkovské Podhradí 1 skupina koledníků 2.782,-
Farnost Albrechtice/ Vltavou ( společně s farností Záhoří ) Celkem 41.519,-

Všem dárcům upřimné Pán Bůh odměň za vaši štědrost!