Cyklobraní do Bechyně, Pá 28.08. odj.14.00 – So 29.08. přj.17.00, trasa: Záhoří-Olešná-Slabčice-Dražíč-Bechyně ( 26 km ), přespání na faře, v sobotu dopoledne mše sv. v klášterním kostele.

Záhoří – Svatoarchandělskomichaelská pouť, Ne 04.10. v 9.30 hod – poutní mše sv.

Záhoří - Stříbrné kněžské jubileum ( 25. ) , Ne 18.10. v 16.00 hod. – mše sv., po ní v areálu fary agapé + promítání z historie kněžského povolání a poslání

Záhoří – Udílení svátosti biřmování, Ne 25.10. v 9.30 hod - mše sv. , udělovatel pomocný biskup Pavel Posád