ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZÁHOŘÍ

Kostel sv.Michaela archanděla

 

24 hodin pro Pána

„ Bůh, bohatý v milosrdenství!“

 

 

 

„ Z veliké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Milostí jste spaseni.“

(Ef2,4-5bc)

 

Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí.“ ( papež František)

 

POTŘEBA MODLIT SE!

 

 

Pátek 20.03.2020 od 14.00 hod - sobota 21.03.2020 do 14.00 hod

 

Pátek

14.00 – výstav Nejsvětější svátosti

16.00 - modlitba posvátného růžence

17.00 - pobožnost křížové cesty

18.00 - mše svatá

14:00– 20.00 – svátost smíření ( zpovídání )

 

Sobota

8.00 – mše svatá

9.00 – výstav Nejsvětější svátosti

10.00 – modlitba posvátného růžence

11.00 – pobožnost křížové cesty

9.00 – 14.00 – svátost smíření ( zpovídání )

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Farnost Záhoří 3 skupinky koledníků 27.220,-
Farnost Chřešťovice – Kluky 2 skupinky koledníků 11.509,-
Farnost Oslov – Zvíkovské Podhradí 1 skupina koledníků 2.782,-
Farnost Albrechtice/ Vltavou ( společně s farností Záhoří ) Celkem 41.519,-

Všem dárcům upřimné Pán Bůh odměň za vaši štědrost!