DUCHOVNÍ

 • Vítězslav Holý, administrátor

  R. D. Ing. Mgr. Vítězslav Holý od 1. 7. 2017 administrátor v Záhoří, administrátor excurrendo v Albrechticích nad Vltavou, Chřešťovicích a Oslově.

 • Karel Vrba 2013–2017 Karel Vrba 2013–2017

  Jeho Milost Karel Maria Vrba, čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, kněz českobudějovické diecéze. Po vysvěcení diecézním biskupem ThDr. Josefem Hlouchem v roce 1971 působil jako kněz v Českém Krumlově, Lomnici nad Lužnicí, Kardašově Řečici, Sedlici u Blatné, Jindřichově Hradci, Třeboni (okrskový vikář jindřichohradecký), Písku (okrskový vikář písecký) a přilehlých farnostech těchto měst. V letech 2013–2015 byl členem Diecézní liturgické komise. Administrátorem v Záhoří a administrátorem excurrendo v Albrechticích nad Vltavou, Chřešťovicích a Oslově byl od roku 2013 do roku 2017.

 • Cyril Tomáš Havel 2010–2013 Cyril Tomáš Havel 2010–2013

  P. Dr. theol. Cyril Tomáš Havel CFSsS, kněz Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti.

 • Edward Emil Mąka1999–2010 Edward Emil Mąka1999–2010

  R. D. Mgr. Edward Emil Mąka, kněz polské národnosti, vysvěcen v roce 1986 v Polsku.

 • Jan Václav Jindra 1991–1997 Jan Václav Jindra 1991–1997

  P. Jan Václav Jindra CFSsS, kněz Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti. Předchozí dlouholetý farář v Poběžovících zemřel na Velký pátek v roce 1997. Úmrtní oznámení.  

 • Jan Fatka 1989–1991 Jan Fatka 1989–1991

  P. Jan Fatka O.Carm., člen Řádu karmelitánů, dlouholetý ředitel Karmelitánského nakladatelství.

 • Petr Bednář –1989

  R. D. Petr Bednář, kněz plzeňské diecéze.

 • Josef Charypar Josef Charypar

  R. D. Josef Charypar, kněz českobudějovické diecéze, člen Schönstattského hnutí.

 • Josef Červenka 1973–1984

  R. D. Josef Červenka, kněz českobudějovické diecéze.

 • Jiří Cihelna 1968–1973 Jiří Cihelna 1968–1973

  R. D. Jiří Cihelna, kněz českobudějovické diecéze, nalezl v roce 1968 farní budovu obsazenou nepatřičnými institucemi, proto musel bydlet v Záhoří v podnájmu. Poněvadž ale vyhrál spor o placení nájemného z fary církvi, byl za to komunistickými orgány přeložen ze Záhoří do Benešova nad Černou.

 • Jaroslav Gottfried Jaroslav Gottfried

  R. D. Jaroslav Gottfried působil v Záhoří v 60. letech 20. století. Pod falešným udáním, že na věži je protisocialistická vysílačka, byl ze Záhoří odvezen a vězněn. Farní budovy byly zabrány státem a zneužity na mateřskou školu, školní jídelnu, jídelnu JZD a školní dílny. Na dvoře byl sklad sběrných surovin a na zahradě skládka odpadu z jídelen. Žádný farář zde bydlet nesměl, proto do Záhoří kněží pouze dojížděli: Jakub Lang z Čížové, Josef Červinka z Kestřan a František Horák z Květova. 

 • Ladislav Vojáček Ladislav Vojáček

  R. D. Ladislav Vojáček působil v Záhoří v padesátých letech dvacáteho století.

 • Bohumil Mráz 1954–1955

  R. D. Bohumil Mráz se narodil 4. ledna 1913 ve Zdíkovci, okres Vimperk. Jako kněz působil ve Volenicích, Dolní Lukavici, Řenčích, Vacově, Husinci, Nové Bystřici, Hůrkách, Kadově a Sedlici u Blatné. Od 28. prosince 1950 do 12. dubna 1952 byl vězněn. Po propuštění na svobodu působil v Chrášťanech, Dlažově, Pocínovicích, Slavíkovicích a Bezděkově u Klatov. Od 23. června 1954 do 23. listopadu 1955 v Záhoří a Oslově. Od prosince 1955 byl ustanoven ve farnostech Omlenice u Kaplice, Rožmitál na Šumavě, Horní a Dolní Dvořiště.

 • Josef Dvořák 1953–1954 Josef Dvořák 1953–1954

  R. D. Josef Dvořák  se narodil 17. července 1915 v Nepomuku, okres Trhové Sviny. Před nástupem do Záhoří, tj. 1. února 1953,  působil v Pelhřimově, Nové Cerekvi, Křtěnově a Neznašově, Ledenicích a Mladošovicích. Od 1. června 1954 přeložen do Dlažova, okres Domažlice. Jeho posledním působištěm byla duchovní správa v Bernarticích a ve Veselíčku u Milevska. Zemřel 5. července 1988 a je pochován v rodinném hrobě na hřbitově v Jílovicích.     

 • František Maňour 1930–1953 František Maňour 1930–1953

  R. D. František Maňour, osobní děkan v Záhoří, se narodil  28. července 1883 v Mostečné, okres Jindřichův Hradec. Na kněze byl vysvěcen 19. července 1908 v Českých Budějovicích. Po několika kaplanských místech byl v letech 1912-1913 také kaplanem v Záhoří, potom deset let zámeckým kaplanem v Čimelicích, odkud přešel roku 1923 na úřad faráře ve Všeradicích. Farářem v Záhoří byl od 1. února 1930 do 1. ledna 1953, kdy zemřel přímo u oltáře po mši svaté při promluvě k farníkům. Jeho poslední slova zněla: "Víru si zachovejte!" Pohřben v Záhoří v hrobě č. 419. Requiescat in pace!

 • Josef Smrt 1913–1930

  R. D. Josef Smrt působil v Záhoří od 1. května 1913 do 31. ledna 1930. Zemřel v Hrobech 21. srpna 1932 a byl pohřben v Milevsku.

 • František Čáp 1887–1912 František Čáp 1887–1912

  Biskupský vikář písecký, čestný konsistorní rada, rytíř Řádu Františka Josefa, biskupský notář, osobní děkan, kněz jubilár etc. R. D. František Čáp se narodil 1. října 1829 ve Veselí. Na kněze byl vysvěcen biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem 23. července 1854. Po kaplanských místech v Mirovicích a Čimelicích byl sedm let zámeckým kaplanem na Orlíku. Potom byl Jeho Jasností knížetem Karlem Schwarzenbergem investován na faru v Osově a po osmi letech na faru ve Všeradicích.  Farářem v Záhoří ustanoven od 1. dubna 1887 do 14. prosince 1912, kdy zemřel a byl pochován do hrobu č. 294 v Horním Záhoří.

TOPlist

Kontakt

Farní úřad v Záhoří
Horní Záhoří 1
398 18 Záhoří

731 604 413

FARNOST SV. ARCHANDĚLA MICHAELA

ANNO SALUTIS HUMANAE MMXVIII