GALERIE

Požehnání zvonu na Zvíkovském Podhradí 19. 6. 2016

Tříkrálová sbírka 2016

Pohřeb emeritního biskupa Jiřího Paďoura

Českobudějovický diecézní biskup ThDr. Josef Hlouch navštívil Záhoří 10. května 1970. Jeho Excelence biřmovala 307 biřmovanců a udělila první svaté přijímání 35 prvokomunikantům. Na snímku z kostela je se svým tehdejším sekretářem R.D. PhDr. Miloslavem Vlkem. Na fotografii s prvokomunikanty zase s administrátorem farnosti R.D. Jiřím Cihelnou.

TOPlist

Kontakt

Farní úřad v Záhoří
Horní Záhoří 1
398 18 Záhoří

731 604 413

FARNOST SV. ARCHANDĚLA MICHAELA

ANNO SALUTIS HUMANAE MMXVIII