Cyklobraní do Bechyně, Pá 28.08. odj.14.00 – So 29.08. přj.17.00, trasa: Záhoří-Olešná-Slabčice-Dražíč-Bechyně ( 26 km ), přespání na faře, v sobotu dopoledne mše sv. v klášterním kostele.

Záhoří – Svatoarchandělskomichaelská pouť, Ne 04.10. v 9.30 hod – poutní mše sv.

Záhoří - Stříbrné kněžské jubileum ( 25. ) , Ne 18.10. v 16.00 hod. – mše sv., po ní v areálu fary agapé + promítání z historie kněžského povolání a poslání

Záhoří – Udílení svátosti biřmování, Ne 25.10. v 9.30 hod - mše sv. , udělovatel pomocný biskup Pavel Posád

V E L I K O N O Č N Í B L A H O P Ř Á N Í

„Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojeni s Kristem všichni budou povoláni k životu.“ ( 1 Kor 15,22 )

Ve velikonoční naději má smrt předposlední slovo. Poslední, které si Bůh vyhradil pro sebe, totiž zní: Život. ( kard. Koch )

Kéž 50 dní radosti z Pánova Zmrtvýchvstání, které se nyní před námi otevírají, naplníme láskou, radostí, pokojem, shovívavostí, vlídností, dobrotou, věrností, tichostí a zdrženlivostí.

 

Přeje a v modlitbách vyprošuje P. Slávek Holý