V E L I K O N O Č N Í B L A H O P Ř Á N Í

„Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojeni s Kristem všichni budou povoláni k životu.“ ( 1 Kor 15,22 )

Ve velikonoční naději má smrt předposlední slovo. Poslední, které si Bůh vyhradil pro sebe, totiž zní: Život. ( kard. Koch )

Kéž 50 dní radosti z Pánova Zmrtvýchvstání, které se nyní před námi otevírají, naplníme láskou, radostí, pokojem, shovívavostí, vlídností, dobrotou, věrností, tichostí a zdrženlivostí.

 

Přeje a v modlitbách vyprošuje P. Slávek Holý

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZÁHOŘÍ

Kostel sv.Michaela archanděla

 

24 hodin pro Pána

„ Bůh, bohatý v milosrdenství!“

 

 

 

„ Z veliké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Milostí jste spaseni.“

(Ef2,4-5bc)

 

Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí.“ ( papež František)

 

POTŘEBA MODLIT SE!

 

 

Pátek 20.03.2020 od 14.00 hod - sobota 21.03.2020 do 14.00 hod

 

Pátek

14.00 – výstav Nejsvětější svátosti

16.00 - modlitba posvátného růžence

17.00 - pobožnost křížové cesty

18.00 - mše svatá

14:00– 20.00 – svátost smíření ( zpovídání )

 

Sobota

8.00 – mše svatá

9.00 – výstav Nejsvětější svátosti

10.00 – modlitba posvátného růžence

11.00 – pobožnost křížové cesty

9.00 – 14.00 – svátost smíření ( zpovídání )